ศูนย์ศิษย์เก่าสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
ศูนย์รวมคนกตัญญูสถาบันที่ให้การอบรมเลี้ยงดู
จนเราได้ดีเช่นวันนี้

 
 
ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ ข่าว-กิจกรรม ศูนย์ข้อมูลศิษย์เก่า


ประมวลภาพ
งานชุมนุมศิษย์เก่าทุกรุ่น คารวะอาจารย์
10 มิถุนายน 2011


งานฉลอง 75 ปีบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
11 มิถุนายน 2011

เสียงศิษย์เก่า


ศูนย์ศิษย์เก่าสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
อีเมล cordisjesu@gmail.com
 วัชรินทร์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ
โทร. 038-312747 081-2922243


Back to Home Page