บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

กระแสเรียก คืออะไร


กระแสเรียก คืออะไร รู้บ้างไหม
บางคนไม่ รู้จัก กับความนี้
บางคนก็ ดูแล้ว คุ้นหูดี
คือชีวิต ของคุณ ที่เกิดมา

เมื่อลืมตาดูโลก อันกว้างใหญ่
สุดจะไข ชีวิต แสวงหา
เมื่อเติบใหญ่ หมั่นค้น หาวิชา
แล้วนำพา ชีวิต อาชีพตน

บางคนได้ อาชีพ ที่แสนดี
บางคนมี ชีวิต ต้องทุกข์ทน
บางคนต้อง เร่ร่อน ชีวิตตน
นั่นแหละหน ทางที่ เป็นประกัน

และยังมี กระแส เรียกอีกอย่าง
ซึ่งเป็นถึง ทางให้ ได้คิดค้น
คือหนทาง ชีวิต เฉพาะคน
เหมาะกับตน พระเรียก ให้เดินไป

คือหนทาง นักบวช และพระสงฆ์
ที่บางคน ได้บวช ถึงที่ได้
บ้างก็ชอบ ผิดหวัง ไม่เป็นไร
ขอจริงใจ กับพระ ก็เป็นพอ

พระนั้นไม่ ทอดทิ้ง เราเป็นแน่
ขอเพียงแต่ อุทิศ กายถวาย
อีกทั้งใจ น้อมรับ ทุกอย่างคลาย
ไม่ว่าใคร ย่อมมี ทางของตน

 

Go Top
Back to Home Page