บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

กางเขนเล็กๆ
“ถ้าผู้ ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”
(ลก.9:23)


กางเขน คือ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แห่งความตาย ความทรมาน ทุกข์ยากลำบาก การแบก กางเขนด้วยตัวเอง เป็นการพร้อมที่จะยอมรับความทุกข์เข็ญ โดยไม่ปริปากบ่นแม้แต่คำเดียว กางเขน นั้นแสนหนัก และทรมาน เป็นการยากที่ใครสักคน จะยอมแบกกางเขน ที่จะต้องยอมรับทุกข์ทรมาน เพื่อติดตามองค์พระคริสต์

ตลอดเส้นทาง การดำเนินชีวิต มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพียงเท่านั้น จะต้องพบเจออุปสรรค ความยากลำบากปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนกางเขนเล็กๆ ที่คอยแทรกแซงอยู่เป็นประจำทุก วัน บางเวลาเมื่อพบเจอกางเขนเล็กๆ เหล่านี้ ก็สู้ไม่ไหว หมดแรงและไร้ซึ่งกำลัง แต่จงจำไว้เสมอว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงประทานกางเขนเล็กๆ เหล่านี้ ให้มนุษย์ทุกคน เพื่อที่จะได้มีโอกาสทำกิจใช้โทษ บาป เพื่อเป็นการชำระล้างดวงวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกวัน ถ้าใครสักคนแบกกางเขนของพระ องค์ด้วยความสมัครใจ และด้วยความรักในพระองค์ เพื่อเป็นการร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์ และเพื่อเป็นการชำระดวงวิญญาณของตนเองให้บริสุทธิ์ ผู้นั้นคงจะได้รับพระพร และความรักจาก พระองค์อย่างมากมายจนสุดคำบรรยายได้

ความไม่สะดวก ความไม่สุขสบาย มักเป็นตัวสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีจน บางครั้งต้องระบายออก มาด้วยอารมณ์โทสะ แต่การระบายออก ด้วยอารมณ์โทสะนั้นจะเกิดประโยชน์อะไร แต่ควรที่จะย จิตใจ ยกความลำบากเหล่านี้ร่วมกับพระมหาทรมานของพระองค์เป็นการดีกว่า ถ้าคนใดทำเช่นนี้ได้คือ ถวายความลำบากยากเข็ญ ความผิดหวังร่วมกับพระมหาทรมานของพระองค์ทุกวัน คนผู้นั้นจะพบแต่ ความสุข ความมั่นใจในพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวัน

การสละความสุขทางกายก็เป็นการเขนอีกแบบหนึ่ง แม้ว่าผู้ที่มีศรัทธามากๆ ก็ยังอดไม่ได้ที่จะ ปล่อยตัว ไปกับความสุขแบบนี้ ทั้งๆ ที่ได้ละเว้นจากบ่วงแร้วของปีศาจแทบหมดแล้วก็ตาม การควบคุม การใช้ลิ้นและภาษาที่พูด คงเป็นกางเขนที่หนักไม่เบา สำหรับบางคน หรืออาจจะหลายคนก็ได้ ที่ไม่ เคยระวังคำพูด ซึ่งคำพูดที่ออกจากปาก สามารถเสริมสร้างกำลังใจ หรืออาจทำลายล้างคนเลยก็ได้เช่นกัน

การเสียสละแบกกางเขนโดยการสละความสุขทางกาย รู้จักที่ควบคุมบังคับลิ้น หรือต้องพบเจอ อุปสรรคหรือปัญหาเป็นประจำ จงยอมรับมันและทำเพราะรักพระเยซูเจ้า เพื่อใช้โทษบาปและชำระ วิญญาณให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ในโลกนี้ ดีกว่าปล่อยไว้ใช้โทษในไฟชำระอย่างมาก และเพื่อเราจะได้สม กับการเป็นศิษย์ ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

โดย ... แสงสว่าง
จากวารสารเพื่อเพิ่มเกียรติ
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2005

Go Top
Back to Home Page