บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

"เพื่อเพิ่มพระเกียรติ"
วารสารสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา


 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระคริสตเจ้า
2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถและแนวคิดสร้างสรรค์แก่สามเณร
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความบันเทิงใจแก่ผู้อ่าน
4. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสามเณราลัยกับผู้ปกครองสามเณร ศิษย์เก่า ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน

           ดูเถิดพระเจ้าเสด็จมา
ด้วยฤทธิ์เดชาภินิหาร
ทรงมอบทุกสิ่งในจักรวาล
แก่องค์พระอวตารพระบุตรา
รางวัลจากฟ้ามหาชัย
ติดตามพระไปทั่วทิศา
ทรัพย์สินเชลยสุดคณนา
ขนไปล่วงหน้าพระภูธร
พระเป็นเช่นนายชุมพาบาล
นำฝูงแกะผ่านเนินสิงขร
สู่ทุ่งหญ้าอุดมสมพระพร
ทรงต้อนฝูงแกะมารวมกัน
ตัวไหนลูกแกะน้อยด้อยพละ
ทรงกอดไว้ในอุระและรับขวัญ
พาแม่ลูกอ่อนจรจรัญ
ไปสู่ทุ่งอันสวัสดี

วารสาร "เพื่อเพิ่มพระเกียรติ" ปี2010-2011

 

Go Top
Back to Home Page